Publicerad den

ROT- och RUT-avdrag – att tänka på vid årsskiftet 2021/22

Har du köpt rot- eller rutarbete som utförts eller ska utföras hos dig i slutet av året? Då finns det en del saker du bör tänka på. 

Om du betalar före ett årsskifte måste arbetet vara utfört senast i januari året efter för att du ska ha rätt till rot- eller rutavdrag. Företagaren måste ansöka om sin rot- eller rututbetalning hos Skatteverket senast den 31 januari året efter att du har betalat.

Avdraget räknas av från det maximala rot- eller rutavdrag som du har rätt till under det år du betalade.

Det som avgör när du får din skattereduktion är ditt betalningsdatum. Betalningsdatum är det datum när pengarna för betalning av arbetet lämnar ditt konto. 

  1. Om du betalar i december 2021, ska rot- och rutavdraget tillgodoräknas beskattningsåret 2021 och räknas med din inkomstdeklaration 2022.
  2. Om du betalar från och med den 1 januari 2022, ska rot- och rutavdraget tillgodoräknas beskattningsåret 2022 och räknas med din inkomstdeklaration 2023.
  3. Om du betalar i december 2021 men utföraren får pengarna först januari 2022, gäller samma som vid punkt 2. Men om du kan visa att pengarna fördes över från ditt konto till utförarens konto senast den 31 december 2021 kan du begära omprövning och byta år på avdraget.

Det är krav på elektronisk betalning för att ha rätt till rot- och rutavdrag. Exempel på elektronisk betalning är betalning med kontokort, betalning med stöd av Bank-id eller betalning med Swish. Även en betalning med inbetalningskort på bank eller via e-tjänst är en elektronisk betalning. Betalningen ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt och ska förmedlas av en betaltjänstleverantör, exempelvis en bank eller ett annat kreditinstitut. Detta innebär att du inte kan betala för arbetet med exempelvis kontanter, check eller presentkort om du vill ha rot- eller rutavdrag.

(Texten är hämtad från skatteverkets hemsida.)