Publicerad den

Riksdagsvalet närmar sig och fulspelet tilltar.

Vår omvärld befinner sig i krig. Det första som går förlorat i en krissituation är sanningen. Då blir det ännu viktigare att våra politiker inte laborerar med sanningen!

Politikerna har tagit fram ett förslag om garantitillägg som är tänkt att ge höjda pensioner. Pensionsmyndigheten fick i uppdrag att utreda effekterna av förslaget.

När Pensionsmyndighetens styrelse fick utredningen, valde de att frisera den, så att den passar deras politiska syften. Den friserade rapporten skickades sedan till riksdagen som underlag för beslut om garantitillägget.

Nu finns det som tur är en Generaldirektör på Pensionsmyndigheten som vågar stå upp för den rapport som hans medarbetare presenterat. Han bifogade helt sonika den riktiga rapporten till riksdagen. En stor eloge till Generaldirektören.

Politikerna strök bland annat texten om att förslaget skulle innebära en pomperipossaeffekt, dvs marginaleffekt över 100 procent, för vissa grupper. Det går helt klart inte ihop med ett förslag som ska ge höjda pensioner. Även analyser om att garantitillägget kan försämra inkomsten för pensionärer som jobbar ströks.

Att Pensionsmyndighetens styrelseordförande Ingrid Burman (V) använder sin position till egna politiska syften är under all kritik. Jag tycker att man bör avsätta politiker som undanhåller information och friserar sanningen.

Vi närmar oss valet och pensionsfrågan kommer att bli en het valfråga. Det är mycket olyckligt om kortsiktiga politiska vinster ska äventyra hela vårt pensionssystem. Vi måste värna om ett stabilt och robust pensionssystem där även de som har 30 – 40 år kvar till pensionen känner att systemet håller.

Jag tycker att man av anständighetsskäl ska byta ut samtliga styrelseledamöter som inte reserverade sig mot att rapporten ändrades.