Publicerad den

Bästa bolagen 2019

Söderberg & Partners listar branschens bästa inom livförsäkring, fonder, fondförsäkring och hållbarhet.
Analysen omfattar nio livförsäkringsbolag, 14 fondförsäkringsbolag och 4264 fonder.

Skandia utses för tredje året i rad till bästa livförsäkring bolaget med motiveringen ”Skandia utses till årets livförsäkringsbolag då de under 2018 har levererat en relativt god avkastning på sina tillgångar i ett svårt marknadsklimat. Bolaget har genomgående belönats med grönt betyg under året tack vare sin finansiella styrka och diversifierade portfölj.”

Förra året blev Skandia även årets fondförsäkringsbolag, men i år petas man av Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar ”fick grönt betyg inom fondselektering de tre sista kvartalen under året och lyckades förstärka sin position relativ de andra fondförsäkringsbolagen trots ett svårt marknadsklimat under årets slutskede. Länsförsäkringar fick även grönt hållbarhetsbetyg under året. Utöver de gröna betygen bidrar bolagets transparenta förhållningssätt till att Länsförsäkringar får priset som Årets fondförsäkringsbolag 2018”.

SPP blir årets fondbolag och tar över manteln från förra årets vinnare Swedbank Robur.
”SPP utses till Årets fondbolag 2018. Bolaget har en stor andel gröna fondbetyg, och ett flertal av dess fonder har valts till Top Picks under året. SPP tar dessutom god hänsyn till hållbarhet i sina investeringsbeslut och en stor andel av bolagets fonder har belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg.”

Som årets hållbara aktör utses SEB.