Publicerad

Sex av tio vill jobba efter 65

Swedbank har frågat drygt 1000 personer i åldrarna 55-65 år om när de planerar att gå i pension. Resultatet visar att

  • sex av 10 tänker jobba efter fyllda 65, för att de tycker det är roligt
  • fyra av tio betonar att de måste jobba efter 65 för att få ekonomin att gå ihop

Du har rätt att arbeta kvar tills du fyllt 67 år. Många tänker inte fullt ut på de ekonomiska konsekvenserna av att gå i pension. Allt för många konstaterar precis innan, eller till och med efter att de gått i pension, att deras inkomst inte kommer att räcka.

Många pensionärer både kan och vill jobba extra efter det att de pensionerat sig. Ett bra sätt är att låta sig avlönas direkt av en privatperson. Det rör sig då oftast om arbete i och kring hemmet. Den som avlönar dig kan få RUT- eller ROT-avdrag. Som pensionär betalar du oftast låg skatt på arbetsinkomster. Privatpersoner kan använda sig av tjänsten www.anstallprivat.se för att administrera löneutbetalningar. Du kan annonsera efter eller söka ett jobb via www.jobb.anstallprivat.se

Publicerad

Sök bostadstillägg åt anhörig!

Många äldre pensionärer har det knapert på ålderns höst. Många privata pensionsförsäkringar och tjänstepensioner utbetalas under de fem första åren för att därefter upphöra. Den högre utbetalningen gör att de inte kan få bostadstillägg när de går i pension. När de temporära pensionerna upphör tänker många äldre inte på att de nu är berättigade till bostadstillägg. Nu kan du som anhörig utföra vardagliga rättshandlingar till exempel att ansöka om bostadstillägg. Anhörigbehörigheten gäller utan någon fullmakt. Om det finns god man, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare har denne företräde framför anhörigbehörighet.

Dessutom, många tror inte att man kan söka bostadstillägg när man äger sin bostad. Men det kan man.

Pensionsmyndighetens nya webbtjänst för att söka anhörigbehörighet hittar du här.

Det är enkelt att göra en preliminär beräkning på webben för att få veta om man bör ansöka eller inte.