Publicerad den

Har du fått för lite tjänstepension?

Alltför ofta upptäcker jag att anställda inom ITP inte har fått rätt tjänstepensionspremie och därför går miste om ålderspension.
Har arbetsgivaren på- och avanmält dig rätt till Collectum? Överensstämmer rapporteringen med när du började respektive slutade hos arbetsgivaren?
Enligt regelverket för ITP, ska arbetsgivaren ha rapporterat alla tillsvidareanställda (även provanställda) som arbetar minst åtta timmar i snitt per vecka från anställningsdagen.
Visstidsanställda ska rapporteras in efter tre månader. Arbetsgivaren ska ange anställningsdagen som första dag.
Har arbetsgivaren anmält rätt lön? Det beror på om du tillhör ITP1 eller ITP2.
Enligt ITP-planen ska tjänstemän som är födda 1979 eller senare ha ITP 1 och tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare ha ITP 2. Vissa företag har dock kommit överens om att ITP1 ska gälla även för de som är födda 1978 eller tidigare.
Det är lätt att rapporteringen blir fel om du har rörlig lön. Det finns ett utmärkt dokument på Collectums hemsida som heter Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK. Det visar vilka pensionsgrundande löner som ska rapporteras in.
Om du har ITP kan du börja med att logga in på Collectum. Gå till ”Visa mer” på högersidan. Klicka på ”Lönehistorik”. Du kan nu se vilka belopp arbetsgivaren har lämnat och från vilket datum du blivit på- respektive avanmäld.
Spara alltid anställningsavtal, lönebesked, provisionsavräkningar mm. Om du har gjort det är det enkelt att kontrollera att det blivit rätt. Upptäcker du felaktigheter ska du kontakta Collectum. Du kan få rättelse även om företaget du arbetat på har gått i konkurs eller upphört men då gäller det att du har underlag.