Publicerad den

Höjd LAS-ålder påverkar din pensionsplanering

Regeringen har nu lagt ett förslag om höjd LAS ålder. Förslaget innebär att LAS-åldern höjs från 67 till 69 år. Förslaget skickas nu ut på remiss. Tanken är att åldersgränsen för att arbeta kvar höjs i 2 steg.

  • år 2020 höjs LAS åldern från 67 till 68 år
  • år 2022 höjs LAS åldern från 68 till 69 år

Ändringen ger dig rätt att arbeta kvar, om du vill, ända fram till 69 års ålder. Svenskt Näringsliv motsätter sig lagändringen och tycker att pensionsåldern ska regleras i avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare.

För att pensionerna ska räcka krävs det att vi arbetar längre. Många 65 åringar har redan idag svårt att klara sig på sin pension. Förslaget kommer med stor sannolikhet att gå igenom eftersom man är överens i pensionsgruppen.

Förslaget innebär att alla de som är födda 1953 eller senare bör ta in denna förändrade möjlighet i sin pensionsplanering. Ett framskjutet uttag, eller ett uttag i kombination med fortsatt arbete, kan göra stor skillnad för den enskilde individen.