Publicerad den

Har du använt Rot och Rut avdraget?

Tips nr 1 inför årsskiftet!
Har du använt Rot och Rut avdraget?
Planera Nu så att du inte får en sur restskatt!

Rot/Rut avdraget är 50 000. Blir din skatt lägre kommer du inte att kunna utnyttja Rot och Rut avdraget fullt ut eftersom avdraget görs mot din skatt.

ROT-avdraget är 50 000 kr. RUT-avdraget för dig under 65 år är 25 000 kr. RUT-avdraget för dig som fyllt 65 år vid årets ingång är 50 000 kr. Tänk på att ROT- och RUT-avdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år. Har du andra avdrag i din deklaration så dras de före ROT/RUT-avdraget. Du kan aldrig få mer i skatteavdrag än den slutlig skatt du skall betala. Tänk på att pensionsavgiften och kyrkoskatten inte får räknas med i skatteunderlaget. Om du har orealiserade kapitalvinster, så kan du passa på att säja nu så att din skatt ökar. Sälj av så mycket aktier/fonder etc så att du kan utnyttja avdraget. På skatteverkets hemsida kan du lägga in dina inkomster och få besked om hur mycket ROT/RUT du kan utnyttja.