Publicerad den

Du kan få sänkta egenavgifter 2018

Dubbelbeskattning vid pensionssparande

Har du fyllt 61 år och är enskild näringsidkare? Missa inte möjligheten att sänk dina egenavgifter under 2018.
Regelverket säger: Enskild näringsidkare och/eller fysisk delägare i Handelsbolag som bedriver aktiv näringsverksamhet och har haft hel ålderspension under hela inkomståret, betalar en reducerad egenavgift på 10,21 procent och särskild löneskatt på 6,15%. En förutsättning är att den avgiftsskyldige tagit ut hel inkomst-, tilläggs- och premiepension. Du måste alltså agera nu och begära uttag av den allmänna pensionen för nästa år innan årsskiftet. Utnyttja periodiseringsfonder, skjut fram uttag av inkomst och drar nytta av möjligheten att betala lägre egenavgifter. Läs mer i Planera Pensionsuttagen rätt och Bli Inte blåst på Pensionen.
Böckerna finns att låna på biblioteket eller köpas här.