Publicerad den

IKEAs dyra platta paket!

Kompenserar bankerna en låg bolåneränta med att ta ut ett högt pris på livförsäkring?
Hur vet jag om jag får en bra deal? Bankerna lockar gärna med billiga bolån men kompenserar med att samtidigt erbjuda en livförsäkring som är dyr. Hur ska man som privatperson kunna analysera detta? Det är oerhört svårt. Jag fick en fråga om en livförsäkring och tyckte att priset var högt, så jag gjorde en sammanställning av de olika bolagens erbjudanden. Inte helt lätt att jämföra.

När man shoppar lån är man helt fokuserad på att få en låg ränta. När det är klart läggs ofta ett erbjudandet om livförsäkring bordet, då är det lätt att gå i en fälla. Billigt lån – dyr livförsäkring? Det gäller att se upp!

När det gäller livförsäkring kan jag konstatera att Ikano Bank är dyrast. Det är verkligen inget platt IKEA pris. Deras pris är 3,5 gånger så högt som billigaste alternativet. Näst dyrast är SBAB som ägs av staten.

Priset för en livförsäkring på 1 miljon kronor, per bolag år för år från 18-64 år

För en livförsäkring på 1 000 000 kr är skillnaden mellan den dyraste och billigaste 143 149 kr. Billigast kostar 56 657 kr och dyrast 193 824 för samma tidsperiod.

Ställ följande frågor när du köper en livförsäkring.

1. Försäkringsbelopp = hur mycket betalas ut vid dödsfall?
2. Är försäkringsbeloppet detsamma under hela försäkringstiden?
3. Är livförsäkringen knuten till lånet?
4. Kan jag ha kvar försäkringen om jag avslutar lånet?
5. Krävs det hälsoprövning eller räcker det med ”fullt arbetsför”? Ett bolag som accepterar fullt arbetsför som kriterium för att få teckna försäkringen är
som regel dyrare än de som kräver fullgod hälsa. En fördel för dig som inte kan få någon annan försäkring.

Det kan vara mycket lönsamt att lägga ner lite tid när du köper din livförsäkring.

Det bästa är att lösa en livförsäkring separat som inte är kopplat till lånet.