Publicerad den

Billigt hos Avanza kan bli dyrt!

”Att avgifterna påverkar vårt fondsparande är klart för alla, men hur mycket är det få som vet. Under 35 års pensionssparande kan 30 procent av kapitalet försvinna till fondbolagen – och till den osynlige tjuven” skriver Avanza på sin hemsida.

Detta är helt korrekt. Om man väljer mellan två likvärdiga placeringar, så blir det sparade kapitalet större, hos den förvaltare som har haft de lägsta avgifterna.

Det är bra att Avanza sätter fokus på avgifterna. Det tvingar andra aktörer att följa efter och i slutändan är det vi konsumenter som är vinnare. Men, det är inte alltid som billigt ger mest.

Billigt blir dyrt med Avanza

Pensioner är komplexa produkter och kan innehålla många finesser som du som kund kan ha stor glädje av. Däremot kan avsaknad av flexibilitet orsaka dig stora kostnader. Avanzas försäljning av tjänstepensioner har ökat kraftigt de senast åren. Vad kunderna inte känner till är att Avanzas produkter inte är lika flexibla som många andra aktörers. T.ex. saknar Avanzas försäkringar förfoganderätt. Dessutom kan man konstatera att hos Avanza betalas efterlevandepensionen ut under 5 år, om du avlider innan utbetalningen av ålderspension påbörjats. Vad betyder det för dig?

Förfoganderätt innebär att du kan bestämma att dina efterlevande själv kan förfoga över utbetalningen, det vill säga att de får rätt att ändra på utbetalningstidens längd och utbetalningstidpunkt. Har detta stor betydelse? Ja det har det, om du avlider och din partner har andra inkomster som gör att hen får betala full marginalskatt på utbetalningen.

Vem är den osynlige tjuven som gör att dina efterlevande kan förlora upp till 250 000 kr på varje miljon? Ingen information om detta finns att hitta på Avanzas hemsida. Informerar rådgivarna de kunder som flyttar till Avanza, om att de tappar förfoganderätten?

Det finns många fallgropar du kan undvika om du har kunskap. Du kan få hjälp genom att läsa boken Planera Pensionsuttagen Rätt! Det kan ju vara klokt även om du har många år kvar till pensionen. Beslut du fattar idag får effekt om många år. Det finns ett antal frågor som du kanske ska ställa innan du väljer vilket bolag som ska ta ha hand om ditt sparande. Erbjuder bolaget förfoganderätt? Avståenderätt? Kortaste tid som du får lov att ta ut pensionen? När du måste ha påbörjat pensionsutbetalningen? Det finns mycket att fråga om!