Publicerad den

Höjd-sänkt skatt?

RollercoasterRegeringen föreslår att alla personer som fyllt 65 år vid årets ingång och arbetar, ska få höjd skatt. Man räknar med att få in 1,77 miljarder kronor till statskassan genom detta. Samtidigt ska skatten sänkas för alla personer över 65 år med pensionsinkomster upp till 20 000 kr per månad. Detta kommer att kosta statskassan 1,87 miljarder. Konsekvensen blir att de pensionärer som arbetar kommer att få betala till de pensionärer som inte arbetar. Samtidigt vill regeringen att fler ska arbeta längre upp i åldrarna.

Under många år har jag alltför ofta hört att det inte är lönt att arbeta eftersom det mesta av det man tjänar går i skatt. Under de senaste åren har emellertid trenden börjat vända. Fler pensionärer har fått upp ögonen för att det kan ge ett bra tillskott i kassan att arbeta extra. Vad är det då för signaler man skickar ut nu? Behövs inte pensionärernas arbetskraft längre?

photo credit: Spiraling out of Control via photopin (license)