Publicerad den

Snedvrid inte konkurrensen!

Myndigheterna ställer krav på att pensionsbolagen skall ha vissa säkerhetsmarginaler och det är ju bra för oss konsumenter.

Nu finns det emellertid ett förslag att de bolag som har hand om dina tjänstepensioner ska tillåtas ha lägre kapitalkrav än de som har hand om din privata pension.

För oss konsumenter skulle det innebära att de bolag som har både privat- och tjänstepensioner måste dela upp kapitalet i två olika påsar – eller kanske till och med bilda nya bolag – vilket skulle kosta väldigt mycket pengar. Pengar som du och jag måste betala.

Man kan ställa sig följande frågor:

  • Är det någon skillnad mellan att vara försäkrad i en tjänstepension eller i en privatpension?
  • Hur kan man motivera att ett sparbolag som endast har tjänstepensioner får ha lägre kapitalkrav?
  • Är ett renodlat tjänstepensionsbolag skickligare på att förvalta pengar än de bolag som förvaltar både privat- och tjänstepensionskapital?
  • Varför vill politikerna snedvrida konkurrensen?
  • Slutligen: Är detta ett första steg i att slå samman tjänstepensionerna med den allmänna pensionen?