Publicerad den

Har din Bokföringsbyrå gjort rätt?

Vid ett flertal tillfällen har jag upptäckt att redovisningskonsulter missar att dra av pensionspremie för enskilda näringsidkare som har inkomst av tjänst. Ett misstag som gör att du blir dubbel beskattad. Det är enkelt att kontrollera om du fått rätt avdrag. Om det skulle vara fel kan du begära rättelse hos skattemyndigheten i efterhand.

En enkel kontroll kan innebära att du kan få många tusenlappar tillbaka från skatteverket. Pensionspremien kan dras av på olika sätt i deklarationen. I vissa fall är det bättre att dra av hela pensionspremien i näringsverksamheten, ibland är det bättre att fördela avdraget.

Du hittar pensionsavdragen i ruta 43 under Allmänna avdrag i Inkomstdeklarationen och i NE bilagan ruta R38. Jämför siffrorna med vad du i vekligheten har betalt i pensionspremie.

Är det fel kan du göra en självrättelse upp till sex år bakåt i tiden. Under 2015 kan du alltså rätta uppgifter från och med inkomståret 2009.