Publicerad den

Fråga om avdragsrätten

Syftet är endast att klargöra om du skall avsluta eller fortsätta betala din pensionspremie. Du kommer inte att få några råd om vad du skall göra istället.

Tänk igenom följande frågor innan du ringer mig

  • Har jag tjänstepension via min arbetsgivare?
  • Ingår efterlevandeskydd, premiebefrielse, sjukpenning i min avdragsgilla pensionspremie?

Jag tar inte betalt för att diskutera avdragsfrågorna. Tel 0737 14 00 88.

Är du nöjd med informationen du fått genom samtalet?

Ge gärna ett bidrag till Röda Korset
Tänk på att en gåva på minst 200 kr är avdragsgill.