Publicerad den

Vad händer med pensionerna?

Budgeten gick inte igenom och det blir nyval. Utifrån ett pensionsperspektiv innebär detta att

  • Höjd skatt för pensionärer som arbetar går inte igenom nu
  • Förslaget om höjda arbetsgivaravgifter/egenavgifter för pensionärer går inte igenom nu
  • Skattesänkningen för pensionärer med låga pensioner genomförs inte nu.
  • I skrivande stund är det inte helt klart hur det blir med minskat/slopat privat pensionsavdrag. Båda blocken har förslag om slopad avdragsrätt. Det kan bli så att myndigheterna inte hinner fatta de formella besluten, så att en sänkning av avdragsrätten skall kunna gälla från och med 2015-01-01. Konsekvensen blir då att man kommer att kunna utnyttja privat pensionsavdrag även nästa år.

Om du har en pensionsförsäkring är det klokt att förskottsbetala kommande premier. Betala maximal avdragsgill premie för 2014 innan årets slut och eventuellt även 12 000 kr för 2015 redan i januari. Var tydlig med att inbetalningen för 2015 ska räknas som förskottsbetalning på kommande premier.

Här står vi just nu men det är mycket som är osäkert i detta läge. I politik kan ju mycket hända. Vi får följa utvecklingen.