Publicerad den

Har du använt Rot och Rut avdraget?

Tipps nr 1 inför årsskiftet!

Planera Nu så att du inte får restskatt!

Rot/Rut avdraget är 50 000 kr. Blir din skatt lägre kommer du inte att kunna utnyttja Rot och Rut avdraget fullt ut eftersom avdraget görs mot din skatt. Har du andra avdrag i din deklaration så dras de före ROT/RUT-avdraget. Du kan aldrig få mer i skatteavdrag än den slutlig skatt du skall betala. Tänk på att pensionsavgiften och kyrkoskatten inte får räknas med i skatteunderlaget. Om du har orealiserade kapitalvinster, så kan du passa på att säja nu så att din skatt ökar. Sälj av så mycket aktier/fonder etc så att du kan utnyttja avdraget.