Publicerad den

Årsskiftesproblematik

Tips nummer 8 inför 2015

Du kan få Rot/Rutavdrag i år för tjänster som är klara senast 31 januari nästa år.

Betalning i förskott

”Du kan få rot- och rutavdrag om du betalar i förskott. Arbetet måste dock vara utfört innan utföraren begär utbetalning. Om du betalar strax före ett årsskifte måste arbetet vara utfört senast den 31 januari året efter för att du ska ha rätt till rot- eller rutavdrag. Utföraren måste också begära sin rot- eller rututbetalning hos Skatteverket senast den 31 januari året efter.
Avdraget räknas av från det maximala rot- eller rutavdrag du har rätt till under det år du betalade.”

Texten är hämtad från skatteverkets hemsida.