Publicerad den

Omyndigförklarad av banken!

Finansinspektionen vill att bankerna ska redovisa sin genomsnittsränta för bolån. Den räntesats man redovisar i dagspressen idag är den ordinarie prislistan, innan rabatter, som man kan förhandla. Det är självklart intressant för konsumenten att få veta vad bankens genomsnittliga ränta är.

Bankföreningen säger i sitt remissvar att en redovisning av genomsnittsräntan inte skulle ge kunden ett mervärde eftersom den bygger på olika individuella omständigheter. Men genomsnitt är ju genomsnitt! Och det är väl utmärkt att kunden får en möjlighet att värdera det erbjudande hen får.

Bankföreningen verkar inte ha särskilt höga tankar om sina kunders förmåga att kunna bedöma vad genomsnitt står för. Oroväckande! Enligt Bankföreningen förstår inte heller kunderna att lånevillkor är olika i förhållande till personlig inkomst, skulder, övrigt sparande mm. Personligen tror jag att de allra flesta kunder både förstår samt har en bra inblick i sin egen ekonomi.

Bankföreningen anser dessutom att förslaget om redovisning av genomsnittsränta ”……..innebär att företagets kredithandläggare kommer att behöva mer tid i dialogen med kunden. Det kommer troligen att öka bankens kostnad” säger de. Med tanke på gapet mellan inlåning och utlåning så borde det finnas utrymme att ge professionell rådgivning till kunderna.

I brist på annat kan jag rekommendera Svenska Dagbladets Räntekarta http://www.svd.se/naringsliv/sag-din-ranta/

Bankföreningens remissyttrande