Publicerad den

Alltför bråttom!

Avskaffandet av pensionsavdraget kommer att bli verklighet om regeringens budgetförslag går igenom den 3 december. Är detta realistiskt? Den initierade vet att bank- och försäkringsrådgivare har en skyldighet att dokumentera de råd de lämnar till sina kunder. Finansinspektionen ställer hårda krav på detta. Kan man lämna bra och korrekta råd innan det finns ett beslut? Hur ska man hinna?

Konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund tycker inte att omställningsperioden är för kort.

”– Det här är ju en reform som varit planerad ganska länge, även den förra regeringen lyfte det här förslaget och från oppositionens sida var det inte något starkt motstånd mot det här heller. Och nu finns det ju faktiskt en tid fram till årsskiftet som man faktiskt har en möjlighet att ändra sitt sparande, säger Per Bolund.”

Vad Per Bolund inte förstår är att en pensionsförsäkring kan innehålla så mycket mer utöver sparandet. Efterlevandeskydd, sjukförsäkring, premiebefrielse mm måste också tas hänsyn till när man lägger om sitt sparande. Det kräver tid, kunskap och noggrant övervägande innan man avslutar en befintlig försäkring och hittar en ny som passar ens behov. Skräckscenariot är naturligtvis att man inte blir beviljad en ny försäkring. Vad gör man då?

Om förslaget går igenom den 3 december har man i realiteten 21 dagar – inklusive röda dagar – på sig innan julafton inträder. Därefter är de flesta kontor stängda fram till den 31 december. Två till tre miljoner svenskar pensionssparar idag. Om endast 10% skulle ha tid och kraft att ta steget till att besöka sin pensionsrådgivare under denna period, skulle det innebära att en enorm mängd kunder skulle storma försäkringsgivarnas kontor. Trångt i dörröppningen!

Ett annat faktum är att om man vill köpa en ny sparförsäkring, kan man tvingas att göra en hälsodeklaration. Det innebär i vissa fall att man måste begära in journaler och annan information. 21 dagar inklusive röda dagar! Hur ska man hinna? Hur ska man kunna få seriös rådgivning?

Visst kan man ta kontakt med sin rådgivare redan idag. Men – vad ska hen ge råd om innan det finns ett konkret beslut att rätta sig efter? Ingen vill ju säga upp ett bra sparande förrän det är ett måste.