Publicerad

Så här agerar du om förslaget om slopat pensionsavdrag går igenom?

Avdraget för privat pensionssparande sänks från 12 000 kr per år till 2 400 kr år 2015
och slopas helt år 2016. Om du har en inkomst över 433 900 kr så kan du utnyttja pensionsavdraget under 2014 och 2015.  Om du redan har en pensionsförsäkring kan du kontakta ditt försäkringsbolag och be att få betala maximal avdragsgill premie för 2014 och 2015. Därefter avslutar du sparandet (begär fribrevsläggning). Om du inte har fullgod hälsa, prata med ditt försäkringsbolag och se vilka möjligheter du har att flytta över riskdelarna av din avdragsgilla försäkring till en motsvarande skattefri produkt. Avsluta aldrig en existerande försäkring innan din nya försäkring är godkänd!Har du inkomster under 433 900 kr kan du redan nu avsluta pensionssparandet och välja en icke avdragsgill sparform.

Exempel på extra premieinbetalning under 2014 och 2015

Bild1Bild2

Publicerad

Låser Swedbank in kunderna?

Den 1 april höjer Swedbank flyttavgiften för pensionsspararna. Avgiften kommer att vara 500 kr + en procentuell avgift. Den procentuella avgiften kan vara upp till 5 % av kapitalet. Om du inte är nöjd med ditt sparande i Swedbank eller funderar på att flytta dina pengar till ett annat bolag – gör slag i saken före avgiftshöjningen! Vem vill betala 5 % av hela sitt kapital i flyttavgift?!

Publicerad

Banktjänstemän måste se upp!

Ett antal fristående Sparbanker slås nu samman. Konsumenterna kommer att förlora på att konkurrensen bland bankerna minskar. Men de största förlorarna kan bli banktjänstemännen. Det finns nämligen en märklig passus i banktjänstemännens pensionsavtal som möjliggör för arbetsgivaren att flytta över anställda från BTP2 till BTP1.  BTP1 är oftast billigare för arbetsgivaren och sämre för den anställde. Du som är bankanställd måste se till att du inte flyttas över i det nya premiebaserade pensionssystemet (BTP1)i samband med att du byter anställning inom den nya storkoncernen.

 

Publicerad

Fel i ditt orangea kuvert!

Pensionsmyndigheten har räknat fel. Är du född 1950 eller senare så är siffrorna i ditt pensionsbesked fel. Det är prognosen för pension vid 65 års ålder eller äldre som är fel. Man har använt ett felaktigt delningstal. Felet ger en pension som är ca 2 % för låg. Vill du ha en korrekt prognos logga in på www.minpension.se eller www.pensionsmyndigheten.se/prognos och använd din personliga kod.

Publicerad

Förbättra din ekonomi 2014 – Tips nr 6 – Spara energi

Sänk temperaturen i huset och släck lampor. Du drar på så sätt ner på elförbrukningen vilket kan ge stora kostnadsbesparingar. Täta dina fönster, minska din varmvattenförbrukning, laga droppande kranar och sätt in snålspolande munstycken. Allt är exempel på enkla och billiga sparåtgärder.

  • Se över ditt värmesystem, tilläggsisolera, installera värmepump, byta fönster. Detta sänker oftast också dina kostnader men kräver vanligtvis en initial investering.
  • Att välja en annan elleverantör kan sänka dina kostnader.

Bra länk www.konsumenternas.se välj; el, gas och fjärrvärme

Publicerad

Förbättra din ekonomi 2014 – Tips 5 – Bankkonton

Räntan på ett vanligt transaktionskonto är mycket låg. Se till att du inte har mer pengar på kontot än du behöver för din dagliga konsumtion. Om du har överskott, ska du flytta dina pengar till ett konto som har högre ränta eller amortera på dina lån.

Alltför många har pengar stående på konton med låga räntor samtidig som de tar lån till en högre ränta. Den enda som vinner på det är banken.

Det kan vara upp till 2.3% skillnad i ränta mellan olika banker på konton med rörlig ränta, fria uttag och insättningsgaranti. Läs mer http://www.di.se/artiklar/2014/1/24/sa-maxar-du-sparrantan/