Publicerad den

Banktjänstemän måste se upp!

Ett antal fristående Sparbanker slås nu samman. Konsumenterna kommer att förlora på att konkurrensen bland bankerna minskar. Men de största förlorarna kan bli banktjänstemännen. Det finns nämligen en märklig passus i banktjänstemännens pensionsavtal som möjliggör för arbetsgivaren att flytta över anställda från BTP2 till BTP1.  BTP1 är oftast billigare för arbetsgivaren och sämre för den anställde. Du som är bankanställd måste se till att du inte flyttas över i det nya premiebaserade pensionssystemet (BTP1)i samband med att du byter anställning inom den nya storkoncernen.