Nya pensionsåldrar införs 2020

Den 16 oktober tog riksdagen beslut om nya pensionsåldrar. De nya reglerna gäller från 2020. På individnivå kan det bli en besk medicin, men för pensionssystemet är det en väg framåt. Är du född 1958 gäller fortfarande 61 år som

Nominera kandidater till Skandias fullmäktige

Var med och påverka Skandias framtid genom att nominera kandidater till Skandias fullmäktige. Alla kunder i Skandias livbolag kan nominera kandidater under nomineringsperioden som pågår fram till och med den 15 oktober. – Ett väl sammansatt fullmäktige som bevakar styrelsens

Bra tumregler

Många funderar över vad som händer med ålderspensionen när olika livssituationer uppstår. Nu har Pensionsmyndigheten tagit fram ett par enkla tumregler som alla kan ha glädje av. Att börja arbeta ett år senare – minskar pensionen per månad med 1

Bästa bolagen 2019

Söderberg & Partners listar branschens bästa inom livförsäkring, fonder, fondförsäkring och hållbarhet. Analysen omfattar nio livförsäkringsbolag, 14 fondförsäkringsbolag och 4264 fonder. Skandia utses för tredje året i rad till bästa livförsäkring bolaget med motiveringen ”Skandia utses till årets livförsäkringsbolag då

Tänk om varje hustru visste vad varje änka vet

”Tänk om varje hustru visste vad varje änka vet” var en reklamslogan för 100 år sedan. Frasen kommer till mig när jag vid ett flertal tillfällen träffat änkor som bor alldeles för dyrt. Maken har trott att han sett till

Brytpunkter 2019

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång – 2019 Nedre brytpunkten för löntagare ändras till 504 400 kr/år = 42 033 kr/månad Övre brytpunkten för löntagare (värnskatt) ändras till 703 000 kr/år =

Sex av tio vill jobba efter 65

Swedbank har frågat drygt 1000 personer i åldrarna 55-65 år om när de planerar att gå i pension. Resultatet visar att sex av 10 tänker jobba efter fyllda 65, för att de tycker det är roligt fyra av tio betonar

Sök bostadstillägg åt anhörig!

Många äldre pensionärer har det knapert på ålderns höst. Många privata pensionsförsäkringar och tjänstepensioner utbetalas under de fem första åren för att därefter upphöra. Den högre utbetalningen gör att de inte kan få bostadstillägg när de går i pension. När

Bankanställd riskerar bli livegen

Nu har det gått ett antal år sedan BAO och Finansförbundet träffade ett nytt pensionsavtal och nu kan vi se konsekvenserna. Avtalet innebär att man gått från förmånsbaserade lösningar till premiebaserade lösningar. En övergång som skett på de flesta avtalsområden.

Höjd LAS-ålder påverkar din pensionsplanering

Regeringen har nu lagt ett förslag om höjd LAS ålder. Förslaget innebär att LAS-åldern höjs från 67 till 69 år. Förslaget skickas nu ut på remiss. Tanken är att åldersgränsen för att arbeta kvar höjs i 2 steg. år 2020

Top