Månad: oktober 2019

Ett glädjande besked i höstmörkret

Skandia fördelar 7 miljarder till sina kunder.    Det motsvarar en återbäringsränta på 22 procent. Gäller för allt kapital inbetalt före den 26 oktober. Genom att dela ut överskottet till försäkringstagarna undviker man spekulation. Skandia säger i sin pressrelease: ”–

Nya pensionsåldrar införs 2020

Den 16 oktober tog riksdagen beslut om nya pensionsåldrar. De nya reglerna gäller från 2020. På individnivå kan det bli en besk medicin, men för pensionssystemet är det en väg framåt. Är du född 1958 gäller fortfarande 61 år som

Nominera kandidater till Skandias fullmäktige

Var med och påverka Skandias framtid genom att nominera kandidater till Skandias fullmäktige. Alla kunder i Skandias livbolag kan nominera kandidater under nomineringsperioden som pågår fram till och med den 15 oktober. – Ett väl sammansatt fullmäktige som bevakar styrelsens

Top