Publicerad den

Nominera kandidater till Skandias fullmäktige

Var med och påverka Skandias framtid genom att nominera kandidater till Skandias fullmäktige. Alla kunder i Skandias livbolag kan nominera kandidater under nomineringsperioden som pågår fram till och med den 15 oktober.

– Ett väl sammansatt fullmäktige som bevakar styrelsens och ledningens arbete, är en förutsättning för att Skandia ska fortsätta att vara ett framgångsrikt livbolag och ge maximal avkastning till kunderna som också är ägare. Historiskt har vi haft en mycket hög kvalitet på kandidaterna till fullmäktige och även i år hoppas jag att kunderna bidrar med intressanta nomineringar, säger Sverker Lundkvist, ordförande i valberedningen för Skandias fullmäktige.

Egenskaper hos den kandidat som nomineras

För att komma ifråga måste den nominerade kandidaten vara myndig och kund i Skandias livbolag samt oberoende i förhållande till Skandia och konkurrerande bolag.

Andra önskvärda egenskaper:

  • Kunskap och erfarenhet inom försäkringsmarknaden
  • Kompetens i frågor som rör företagsstyrning och riskhantering
  • God insikt i samhällsekonomi och om finansmarknaden, liksom förståelse för värdet av långsiktighet
  • Erfarenheter från styrelsearbete och ledningsarbete

Nomineringen kan ske på två sätt:

  • Via Skandias webbplats
  • Via telefon till kundservice 0771 – 27 17 00