Publicerad den

Ett glädjande besked i höstmörkret

Skandia fördelar 7 miljarder till sina kunder.   

Det motsvarar en återbäringsränta på 22 procent. Gäller för allt kapital inbetalt före den 26 oktober.

Genom att dela ut överskottet till försäkringstagarna undviker man spekulation.

Skandia säger i sin pressrelease:

”– Vi har uppnått en hög kollektiv konsolideringsgrad och har därför höjt återbäringsräntan tillfälligt. Den höga konsolideringsgraden har uppstått som en effekt av att vår kapitalförvaltning varit framgångsrik och gett god avkastning, säger Frans Lindelöw, koncernchef på Skandia.

Vid utgången av september var KKG 111 procent. Eftersom KKG ligger på en hög nivå är det förenligt med Skandias riktlinjer för konsolidering att genomföra en kraftig tillfällig höjning av återbäringsräntan. Återbäringsräntan återgår efter den tillfälliga höjningen till 5 procent.

Om Kollektiv konsolideringsgrad
Kollektiv konsolideringsgrad (KKG) är ett mått som visar relationen mellan de fördelningsbara tillgångarna och värdet av kundernas samlade försäkringskapital. Är KKG 100 procent motsvarar värdet på tillgångarna exakt kundernas försäkringskapital.”