Månad: februari 2014

Så här agerar du om förslaget om slopat pensionsavdrag går igenom?

Avdraget för privat pensionssparande sänks från 12 000 kr per år till 2 400 kr år 2015 och slopas helt år 2016. Om du har en inkomst över 433 900 kr så kan du utnyttja pensionsavdraget under 2014 och 2015. 

Var går gränsen?

Att agera ytterrock åt ett oseriöst bolag innebär i min värd att man också är oseriös. Hur skall kunderna kunna veta? Läs  DI  

Låser Swedbank in kunderna?

Den 1 april höjer Swedbank flyttavgiften för pensionsspararna. Avgiften kommer att vara 500 kr + en procentuell avgift. Den procentuella avgiften kan vara upp till 5 % av kapitalet. Om du inte är nöjd med ditt sparande i Swedbank eller

Banktjänstemän måste se upp!

Ett antal fristående Sparbanker slås nu samman. Konsumenterna kommer att förlora på att konkurrensen bland bankerna minskar. Men de största förlorarna kan bli banktjänstemännen. Det finns nämligen en märklig passus i banktjänstemännens pensionsavtal som möjliggör för arbetsgivaren att flytta över

Fel i ditt orangea kuvert!

Pensionsmyndigheten har räknat fel. Är du född 1950 eller senare så är siffrorna i ditt pensionsbesked fel. Det är prognosen för pension vid 65 års ålder eller äldre som är fel. Man har använt ett felaktigt delningstal. Felet ger en

Pensionskollen 2014

Rätt eller fel att pensionsspara? Pensionskollen 2014 ger dig svaret! Det är enkelt – mata in din inkomst och få besked direkt.

Förbättra din ekonomi 2014 – Tips nr 6 – Spara energi

Sänk temperaturen i huset och släck lampor. Du drar på så sätt ner på elförbrukningen vilket kan ge stora kostnadsbesparingar. Täta dina fönster, minska din varmvattenförbrukning, laga droppande kranar och sätt in snålspolande munstycken. Allt är exempel på enkla och

Förbättra din ekonomi 2014 – Tips 5 – Bankkonton

Räntan på ett vanligt transaktionskonto är mycket låg. Se till att du inte har mer pengar på kontot än du behöver för din dagliga konsumtion. Om du har överskott, ska du flytta dina pengar till ett konto som har högre

Top