Publicerad den

Tips nummer 2 inför 2021, Avdragsgill ränta

Om ni till exempel äger er bostad tillsammans och gemensamt står för lånen är det vanligt att man fördelar räntekostnaden. Ibland aviseras räntan endast till den ena parten vilket gör att man lätt glömmer bort att båda har avdragsrätt. Dessutom ska man vara uppmärksam på vem fakturan är ställd på. Avdragen är individuella och man måste ha betalt skatt så att det räcker till för avdragen. Om till exempel byggfakturan är ställd till personen i hushållet som också drar av räntorna, kanske skatteunderlaget inte räcker till och då kan man förlora en del av avdraget.

Det är viktigt att se på helheten. Tänk på att avdraget aldrig kan bli högre än den totala skatt du betalat på din inkomst. Kontakta ert låneinstitut före årsskiftet och meddela hur ni vill fördela räntan mellan er. 

Om ni är flera låntagare som står för era lån kan ni fördela räntekostnaden mellan er. Tänk på att varje person har rätt till en skattereduktion på 30 % på räntekostnader upp till 100 000 kr. På räntekostnader över 100 000 kr är reduktionen endast 21 %.

Publicerad den

Tips nr 1 inför årsskiftet 20/21

Vi närmar oss 2021 med stormsteg så nu är det dags att göra de sista justeringarna av din ekonomi innan årsskiftet. Under ett par dagar kommer vi att ge några tips som kan hjälpa dig att tänka så att det blir rätt.  Vi börjar redan idag…

Tips nr 1 inför årsskiftet!

Har du använt ROT och RUT avdrag under 2020? Planera nu så att du inte får en sur restskatt!

ROT/RUT avdraget är 50 000. Om din skatt blir lägre, kommer du inte att kunna utnyttja ROT/RUT avdraget fullt ut eftersom avdraget görs mot din skatt.

Tänk på att ROT- och RUT-avdragen räknas ihop och att de sammanlagt får uppgå till max 50 000 kronor per person och år.

Om du har andra avdrag t ex låneräntor, i din deklaration så dras de före ROT/RUT-avdraget. Du kan aldrig få mer i skatteavdrag än den slutlig skatt du ska betala.

Tänk på att pensionsavgift och kyrkoskatt inte får räknas med i skatteunderlaget.

Om du har orealiserade kapitalvinster kan du passa på att sälja före årsskiftet så att din skatt ökar.  Du kan till exempel sälja av aktier och fonder eller ta ut mer lön så att du kan utnyttja avdraget.

På Skatteverkets hemsida kan du lägga in dina inkomster och få besked om hur mycket ROT/RUT du kan utnyttja.

Publicerad den

Planera 2021 års inkomster!

Det är hög tid att du nu börjar planera dina inkomster inför 2021. Regeringen har lagt ett förslag om 2021 års skatter. Går det igenom kommer 2021 års brytpunkter att  bli enligt nedan.

Brytpunkt för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång

Statlig skatt betalar man när inkomsten överstiger den så kallade brytpunkten. En person som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång, ska betala 20 procent i statlig inkomstskatt för inkomst över 537 200 kr, före grundavdrag. Det motsvarar en månadsinkomst före skatt på 44 766 kr. Det innebär att om du tjänar mindre än det beloppet, ska du bara betala kommunalskatt.

Brytpunkt för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång

För personer som fyllt 65 år vid ingången av inkomståret, är brytpunkten

596 800 kr, motsvarande en månadsinkomst på 49 733 kr.

Nedanstående graf visar brytpunkten för statlig skatt under åren 2011 till 2021. Dvs den punkten då du börjar betala 50 % skatt (statlig skatt + kommunalskatt).

Publicerad den

När övergår rådgivning till försäljning?

men's black pullover hoodie

Det är 30 år sedan livförsäkringsmäklare tilläts i Sverige. Försäkringsbranschen blev genomlyst och konkurrensen mellan bolagen skärptes. För konsumenten var det mycket positivt när kunniga oberoende försäkringsmäklare började agerar på marknaden. Bolag med produkter som inte håller måttet blir snabbt diskvalificerade och tappar kunder.

Vad händer med mäklarbranschen, när de som ska vara oberoende, själva skapar produkter som de sedan lanserar på marknaden?

De senaste dagarna har Dagens Industri skrivit om försäkringsmäklarnas fond i fond lösningar. Fonderna är ofta dyra och saknar jämförelseindex. Den transparens och kostnadsmedvetenhet som försäkringsmäklarnas intåg bidrog till verkar inte gälla inte för dem själva. Kan man kalla sig oberoende rådgivare om man samtidigt säljer egna produkter? En rådgivare ska ge sin klient råd utifrån klientens behov. Försäkringsmäklare ska hjälpa kunden att köpa produkter från det företag som passar kundens behov bäst utan att tänka på sin egen plånbok. När rådgivaren säljer sina egna, dyrare fonder har rådgivningen övergått till försäljning.

Det vore intressant att veta hur många av Söderberg & Partners kunder som har fått rådet att placera i Max Matthiessens Navigera-fonder? Eller hur många av Max Matthiessen kunder som har fått rådet att placera i Söderbergs proaktiva fonder?

Med tanke på att de ska råda sina klienter till det som är bäst för dem borde – statistiskt sett – en del av deras kunder ha fått rådet att placera i den andres fonder. Hur många av er som har Söderberg respektive Matthiessen som rådgivare har fått rådet att placera i den andres fonder? Jag skulle tro NOLL. Så då kvarstår frågan – när övergår rådgivning till försäljning? Är det rätt att de som utger sig för att vara oberoende rådgivare säljer sina egna produkter?

Läs Di 2020-09-30 Sparjättens usla facit. Prenumerant på Di klicka här

Publicerad den

Takpris vid flytt av pensionspengar!

Snart införs ett maxpris för försäkringsföretagens återköps- och flyttavgifter. Regeringen har lagt ett förslag som troligtvis börjar gälla från den 1 april 2021. Förslaget innebär att försäkringsföretagen maximalt få ta ut 600 kr i avgift när du flyttar din fond- eller depåförsäkring.

För dig som konsument är detta en mycket god nyhet. Du kanske har en del försäkringar som du bör se över och ändra och i samband med det kan det vara läge att flytta till ett annat bolag som bättre uppfyller dina behov. Det allra vanligaste skälet till att man vill flytta sina pengar är att man vill få ner kostnaderna. Det är naturligtvis viktigt men det finns en risk att man då bara fokuserar på avgifterna och glömmer andra viktiga aspekter.

Kom ihåg att det finns skillnader i hur bolagens pensionsförsäkringar är utformade. I min bok Planera Pensionsuttagen Rätt! fjärde reviderade upplagan från 2020, finns ett kapitel om flytt och en checklista med ett antal frågor du bör ta ställning till innan du bestämmer dig för en flytt. Gör din egen analys. Gå igenom vilka dina egna prioriteringar är och utnyttja flytträtten om de gagnar dig. Det kan till och med vara lönt att redan nu ta en högre flyttkostnad för att få en pensionsprodukt som bättre passar dina behov. Det är bara du som kan avgöra om en flytt är bra för dig!

Publicerad den

Fjärde upplagan av Planera Pensionsuttagen Rätt!

Den fjärde reviderade upplagan beräknas komma ut i augusti 2020.
Det är roligt att så många har hört av sig och låtit oss förstå att boken är uppskattad.
I arbetet med den fjärde upplagan har vi kompletterat med två helt nya kapitel;

  • Hur ska mina pengar vara placerade inför pensioneringen? 
  • Flytta en pensionsförsäkring till ett annat pensionsbolag.

Planera Pensionsuttagen Rätt! tar upp många frågor som är viktiga att reda ut, gärna redan ett par år innan man går i pension. När du läst boken blir det lättar att göra rätt val så att du får ut mest av din pension.

Nya regelverk, olika pensionsåldrar, checklista inför flytt, att äga bostad och få bostadstillägg, 2020 års skatteregler, korttidspermittering och många andra frågor behandlas i boken.

Publicerad den

Dra in tillstånden för Eceeds rådgivare!

Hatten av för finansinspektionen!

Exceed förlorar sitt tillstånd och måste stänga verksamheten. Det bestämde FI:s styrelse på tisdagen sedan allvarliga brister konstaterats, inte minst vad gäller bolagets rådgivning. Hisnande avgifter och rådgivning som mer gynnar Exceed och dess rådgivare är två av skälen till det återkallade tillståndet.

På Exceeds hemsida står ”Vi tar hand om din investering precis som om det vore våra pengar”. Ja, det är kanske så de sett det?

När ett företag stoppas av inspektionen går tyvärr rådgivningen ofta vidare till nya bolag, där de fortsätter sin verksamhet i ny kostym. Hoppas Finansinspektionen och branschen inte låter detta ske igen utan drar in deras licenser.

I finansbranschen finns ett antal komplicerade produkter som är svåra för konsumenterna att förstå. Det är ofta här som konsumenterna blir lurade. Mitt råd är att man bara ska satsa på sådant som man förstår och undvika alltför exotiska produkter som rådgivaren försöker sälja.

 

Publicerad den

Tips nummer 7 inför 2020 Gå till banken i tid!

Tänk på att du inte har så många dagar på dig för att göra dina banktransaktioner.

Även bankpersonal skall ju vara lediga! Vissa transaktioner kräver flera bankdagar.

Viktigt att tänka på

  • Tänk på att det är få bankdagar mellan jul och nyår.
  • Registrera gärna betalningarna för bevakning när du får fakturorna
  • Vänta inte till årets sista bankdag om det är viktigt att mottagaren får pengarna före årsskiftet.
  • Posta kuvertbetalningarna i god tid.
Publicerad den

Tips nummer 6 inför 2020 Låg skatt för pensionärers extra inkomster

Den som är född 1953 eller tidigare och får lön under 2019 kan utnyttja jobbskatteavdraget. Nästa år gäller regeln för de som är födda 1954 och tidigare. Från och med det år man fyller 66 år får man lägre skatt på arbetsinkomster och lägre skatt på pension. Marginalskatten på en arbetsinkomst på 100 000 kr utöver pensionsinkomsten är låg.

Om du t.ex. har 300 000 kr i pension och extraknäcker och tjänar 100 000 kr så får du behålla 86 266 kr av de 100 000 kr. Dessutom höjs din allmänna pension eftersom inkomsten är pensionsgrundande.