Publicerad den

ROT- och RUTavdrag – att tänka på vid årsskiftet

Tips nummer 6 inför 2021

Har du köpt rot- eller rutarbete som utförts eller ska utföras hos dig i slutet av året? Då finns det en del saker du bör tänka på. 

Du som har köpt rot- eller rutarbete i slutet av år 2020 måste tänka på vilken sida av årsskiftet som arbetet betalas. Du och företagaren måste också tänka på när arbetet utförs.

Du måste betala rot- och rutarbetet till företagaren under 2020 för att avdraget ska räknas på beskattningsåret 2020. Det är alltså datumet när du som kund betalar för arbetet som styr vilket beskattningsår avdraget hamnar på. Arbetet måste dessutom vara utfört senast den 31 januari 2021. Din utförare ska också ha ansökt om utbetalning för de utförda tjänsterna senast 31 januari 2021, alltså året efter att det betalades.

Om du vill veta om ansökan har skickats till Skatteverket, får du vända dig till utföraren. Skatteverket kan inte lämna ut den uppgiften eftersom den informationen är sekretessbelagd. (Texten är hämtad från skatteverkets hemsida.)

Betalningen måste göras elektroniskt för att du ska ha rätt till ROT- och RUT-avdrag.

Exempel på elektronisk betalning är betalning med kontokort, BankID eller Swish. Även en betalning med inbetalningskort på bank eller via e-tjänst är en elektronisk betalning. Betalningen ska innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt och ska förmedlas av en betaltjänstleverantör, exempelvis en bank eller ett annat kreditinstitut. Kravet på elektronisk betalning gäller när ROT-arbetet eller RUT-arbetet betalas enligt den så kallade fakturamodellen.