Publicerad den

Hög tid att du gör din röst hörd!

Valet pågår nu! Mandattiden går ut för oss som valdes in i Skandias Fullmäktige för 3 år sedan. Gå in på rösta så får du mer information om alla kandidaterna. Utnyttja din möjlighet att som Skandiaägare påverka ditt företags framtid och ditt eget sparande, genom att rösta fram de representanter som du tycker bäst företräder dina intressen.
Rösta innan 15 mars
Den 15 mars är sista dagen för att rösta fram Skandias fullmäktige. Din röst gör skillnad!