Publicerad den

Rot/Rut fakturor – Tips nummer 7

Rot/Rutavdrag årsskiftesproblematik

Du kan få Rot/Rutavdrag i år för tjänster som är färdiga senast 31 januari nästa år.

”De som har köpt rot- eller rutarbete i slutet av år 2016 måste tänka på vilken sida av årsskiftet arbetet betalas. Du och köparen måste också tänka på när arbetet utförs.

När köparen ska ha betalat rot- och rutarbetet

Rot- och rutarbetet ska vara fakturerat och betalat under 2016 för att skattereduktionen ska räknas på beskattningsåret 2016. Det är alltså datumet när köparen betalar för arbetet som styr vilket beskattningsår avdraget hamnar på.

Om du och köparen har kommit överens om en förskottsbetalning och betalningen sker innan ett årsskifte måste arbetet vara utfört senast den 31 januari året efter det betalades.

Exempel: betalas arbetet i förskott i till exempel december år 1 måste arbetet utföras senast den 31 januari år 2 för att du ska kunna få någon utbetalning.”(Texten är hämtad från skatteverkets hemsida).