Publicerad den

Rot/Rut avdrag – Tips nr 1 inför årsskiftet!

Har du använt Rot och Rut avdraget under året?

Planera Nu så att du inte får restskatt!

Rot avdraget är även i år 50 000 kr. Rut avdraget är 25 000 kr (50 000 kr för dig som fyllt 65 vid beskattningsårets ingång). Rot-och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år. Om din skatt blir lägre, kommer du inte att kunna utnyttja Rot/Rut avdraget fullt ut eftersom avdraget görs mot din skatt.

Om du har andra avdrag i din deklaration så dras de före Rot/Rut avdraget. Du kan aldrig få mer i skatteavdrag än den slutliga skatt du skall betala.

Tänk på att pensionsavgift och kyrkoskatt inte ska räknas med i underlaget.

Om du har orealiserade kapitalvinster kan du passa på att säja nu så att din skatt ökar. Sälj av så mycket aktier/fonder etc. så att du kan utnyttja avdraget fullt ut.