Publicerad den

Pensionsavdrag – Tips nummer 5

Dubbelbeskattning vid pensionssparandeDu som helt saknar pensionsrätt i anställning – dvs. bara har rätt till allmän pension enligt lag –kan fortfarande göra ett avdrag för privat pension. Du kan dra av upp till 35 procent av lönen, dock max tio basbelopp.

De generösa avdragsreglerna kräver att man aldrig tidigare haft pensionsrätt hos nuvarande arbetsgivare och att man, under hela beskattningsåret, helt saknat pensionsrätt i sina anställningar.

Pensionsavsättning som ska ligga till grund för 2016 måste genomföras före nyår.

I morgon kommer ett nytt tips!