Publicerad den

Avdragsgill ränta – Tips nummer 3

Det är vanligt att man fördelar räntekostnaden om man äger en bostad tillsammans och gemensamt står för lånen. Ibland aviseras räntan endast till den ena parten, vilket gör att man lätt glömmer bort att båda har avdragsrätt. Om man dessutom har använt Rut/Rot avdraget och fakturorna bara är ställda till personen i hushållet som drar av räntorna, riskerar ni att förlora en del av avdraget.

Det är viktigt att se på helheten. Tänk på att dina sammanlagda avdrag aldrig kan bli högre än den totala skatt du betalat.

Om ni är flera låntagare kan ni alltså fördela räntekostnaden mellan er. Kontakta ert låneinstitut före årsskiftet och meddela hur ni vill fördela räntan mellan er. Tänk på att varje person har rätt till en skattereduktion på 30 % av räntekostnad upp till 100 000 kr. På räntekostnad över 100 000 kr är reduktionen endast 21 %.

I morgon kommer ett nytt tips!