Publicerad den

Avanzas moment 22

einstein När jag ska göra en analys av en persons pensioner behöver jag information från de olika försäkringsbolag och banker som personen använder sig av. Det normala är att jag skickar in en informationsfullmakt och får ut all information. Riktigt så enkelt är det inte hos Avanza.

Avanza accepterar inga andra fullmakter än sina egna och för att kunna skicka in rätt fullmakt, måste jag veta vilken typ av produkt som individen har. Jag ska alltså veta vad jag letar efter för att få rätt fullmakt för att kunna leta! Inte nog med det, Avanzas fullmakt, som kunden måste skriva på, är en fullmakt som har en mycket vidare innebörd än en informationsfullmakt.

Fullmakten som Avanza tillhandahåller ger mig rätt att för klientens del,

1. erhålla uppgift om innehav av värdepapper och likvida medel hos Bolaget;
2. förvärva, avyttra och eljest förfoga över värdepapper samt förfoga över likvida medel;
3. utkvittera lösenord för handel via Internet

Avanza tillåter inte att man stryker någon del av texten i fullmakten.

När jag påtalade för Avanza hur knasigt det är så fick jag följande svar;

A: Informationsfullmakt! Det har vi bara till våra anslutna förmedlare – säger Avanza.
Jag: Men jag är inte förmedlare och jag säljer inget, det enda jag vill är att få ut informationen om er kund enligt den insända fullmakten.

A: Då måste du registrera dig som förmedlare
Jag: Men jag är inte förmedlare och kommer inte förmedla några produkter. Kan jag registrera mig utan att vara förmedlare?

A: Nej
Jag: Hur gör jag då för att få ut informationen?

A: Du måste använda en av våra fullmakter.
Jag: Men ni kräver olika fullmakter beroende på vilken produkt kunden har. Men jag vet ju inte vilka produkter som kunden har. Det är ju därför jag ställt frågan!

A: Fråga kunden han vet.
Jag: Men det är ju därför kunden har kontaktat mig eftersom han inte vet vad han har.

Avanzas hantering av fullmakter är absurd och de sätter inte sina kunders intresse i första hand. Man kan bara spekulera i varför de försvårar och försämrar för sina kunder. Varför ska det vara så omöjligt att få en enkel informationsfullmakt?