Publicerad den

Pensionsavdrag – Tips nummer 2

IMG_1725
Gör rätt avdrag.

Under 2015 sänktes den privata avdragsrätten till 1 800 kr för dig som har pensionsrätt i anställningen. Tänk på att stoppa din automatiska inbetalning om den överstiger 1 800 kr. Nästa år kommer avdraget med stor sannolikhet att försvinna.
Du som helt saknar pensionsrätt i anställning – dvs. bara har rätt till allmän pension enligt lag – kommer även nästa år att kunna göra ett avdrag för privat pension. Avdragets storlek kommer då att beräknas som 35 procent av lönen, dock max tio basbelopp.

Om du har betalat in för mycket under året kommer du att drabbas av dubbelbeskattning. Prata med din bank om hur ni kan lösa detta innan årsskiftet.