Publicerad den

Kundmakt med kundägt

Är du försäkringstagare i Skandia Liv? Då kan du nu påverka hur Skandia skall styras i framtiden. Vill du läsa mer klicka på länken.
https://www.skandia.se/kundinflytande/artiklar/nominera-till-fullmaktige/?cmpid=eml-n_nomineringen