Publicerad den

Tips nummer 9 inför 2014 – Rot-avdrag

Rot-avdrag
Du kan få Rot-avdrag i år för tjänster som är klara senast 31 januari nästa år. ”Årsskiftesproblematik. Preliminär och slutlig skattereduktion medges endast för arbeten som är utförda och betalda. Om arbetet utförs år 1 men betalas år 2 medges skattereduktion först år 2 när arbetet betalades. Om betalningen har skett i förskott år 1 och arbetet utförs först år 2 krävs att arbetet utförs och utföraren ansöker om utbetalning från Skatteverket senast den 31 januari år 2. Om ansökan kommer in efter detta datum kan utbetalning inte ske.” Texten är hämtad från skatteverkets hemsida.