Publicerad den

Tips nummer 11 inför 2014 – Pensionärers löneinkomster

Låg skatt för pensionärers extrainkomster!
Den som är född 1947 eller tidigare och får lön kan utnyttja jobbskatteavdraget. Marginalskatten på en arbetsinkomst på 100 000 kr utöver pensionsinkomsten är låg. Om du t.ex. har 300 000 kr i pension och extraknäcker och tjänar 100 000 kr så får du behålla 85 011 kr av de 100 000 kr. Dessutom höjs din allmänna pension eftersom inkomsten är pensionsgrundande.

På vår hemsida hittar du en tabell som visar hur mycket du får behålla i olika inkomst intervall.