Bild av <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.flickr.com/photos/proimos/">Alex E. Proimos</a> - <a rel="nofollow" class="external free" href="http://www.flickr.com/photos/proimos/4199675334/">http://www.flickr.com/photos/proimos/4199675334/</a>, <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0" title="Creative Commons Attribution 2.0">CC BY 2.0</a>, <a href="https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22535544">Link</a>

”Thomas Bodström har genom sitt styrelseuppdrag i Allra ansvar för en verksamhet där pensionssparare tillgångar i den statliga, obligatoriska premiepensionen genom aggressiva och otillåtna försäljningsmetoder hamnat i fonder i vilka de, enligt Pensionsmyndigheten, har blivit bedragna. Pensionsmyndigheten överväger att stämma …

Ska man verkligen utnämna Bodström till landshövding? Läs mer »