Röda Dagar!

Tips nummer 5 inför 2015

Glädjande för i år är de många röda dagarna!

Tänk på att du inte har så många dagar på dig för att göra dina transaktioner.

Även bankpersonal skall ju vara lediga! Vissa transaktioner kräver flera bankdagar!

I morgon kommer ett nytt tips!