Planera Pensionsuttagen Rätt!

378.00 kr

Beskrivning

Boken hjälper dig som läsare att planera ditt uttag av pension rätt. Den vänder sig främst till dig som planerar att gå i pension inom 5 år.

Det är du som skall anpassa uttaget av dina pensioner så att det passar din situation. Om du inte själv agerar kommer pensionerna att falla ut enligt standardmodellen. Det är inte säkert att den är bäst för dig! Det är viktigt att ha en helhetssyn på sin ekonomi för att få så hög inkomst som möjligt som pensionär. Det är du som bestämmer!

Förutsättningarna för att planera för en god ekonomi under pensioneringen är betydligt större för den som har grundläggande kunskaper. Dessutom ökar möjligheterna att anpassa sig till nya livssituationer som man ställs inför. Boken förklarar uttagsregler för pension, livslängdens påverkan på pensionen, skatteeffekter, bostadsstöd, arvsregler mm och hur dessa faktorer påverkar varandra inbördes.

Vi kan konstatera att om man är ensamstående har man bara sig själv att ta hänsyn till. Om man är gift eller sambo bör man ta hänsyn till sin partners situation. Inbördes ålder har också betydelse för hur man bestämmer sig för att leva. Om det är stor åldersskillnad, kan det kännas viktigt att den yngre i förhållandet slutar sin anställning tidigt, så att man får möjlighet att njuta av pensioneringen tillsammans. Samtidigt är det viktigt att båda kan känna sig ekonomiskt trygga om partnern avlider. Detta och mycket mera återkommer vi till i boken.

Tredje upplagan kom ut i april 2014.

 

Top