Publicerad den

Född 1961 eller 1962 – Pensionsålder, skatt och rätten att jobba kvar

Allmän pension – Du som är född 1961 eller 1962 kan tidigast ta ut din allmänna pension, inkomst- och premiepension, från 63 års ålder (2024/2025). Garantipension och bostadstillägg kommer troligtvis att betalas ut från 67 års ålder (2028/2029), den åldern är ännu inte beslutad.

Varje år görs prognosberäkningar på en så kallad riktålder. Det är den ålder som kommer att styra när du tidigast kan ta ut din allmänna pension och när garantipension och bostadstillägg kan betalas ut. Om riktåldern beslutas till 67 år kommer du som har sjuk- eller arbetslöshetsersättning att få den utbetald till 67 års ålder.


Skatt – Skattereglerna kommer troligtvis att ändras framöver därför är det svårt att svara på hur din pension och lön kommer att beskattas så långt fram i tiden. Enligt de regler som är beslutade hittills får du ta del av det förhöjda grundavdraget som sänker skatten på både lön och pension från januari det år du ska fylla 68 (2029/2030).

Om du fortsätter att jobba efter 65 får du enligt dagens regler det förhöjda jobbskatteavdraget på arbetsinkomster från januari det år du ska fylla 66 (2027/2028).

Rätt att vara kvar på jobbet – Du har rätt att jobba kvar till 69 års ålder enligt lagen om anställningsskydd, LAS. Om du kommer överens med din arbetsgivare så kan du jobba längre än så.