Publicerad

Har du betalat för hög avgift?

Swedbank har tagit betalt för något de inte levererat! Enligt Aktiespararna har Swedbank tagit ut alldeles för hög avgift för sin Robur Allemansfond Komplett och Swedbank Robur Kapitalinvest.

De har tagit betalt för en aktivt förvaltad fond men levererat en indexfond. En indexfond kostar ca 0,4 % och Swedbank har tagit en avgift på 1,42 %. 1% extra avgift kanske inte verkar så mycket men sett över tiden blir det mycket stora belopp. Vill du bli kompenserad skall du hänga på Aktiespararnas anmälan till Allmänna reklamationsnämnden. Du hittar deras anmälningsblankett på http://www.aktiespararna.se/robur

Tror bankerna inte att kunderna förstår!

Publicerad

Omyndigförklarad av banken!

Finansinspektionen vill att bankerna ska redovisa sin genomsnittsränta för bolån. Den räntesats man redovisar i dagspressen idag är den ordinarie prislistan, innan rabatter, som man kan förhandla. Det är självklart intressant för konsumenten att få veta vad bankens genomsnittliga ränta är.

Bankföreningen säger i sitt remissvar att en redovisning av genomsnittsräntan inte skulle ge kunden ett mervärde eftersom den bygger på olika individuella omständigheter. Men genomsnitt är ju genomsnitt! Och det är väl utmärkt att kunden får en möjlighet att värdera det erbjudande hen får.

Bankföreningen verkar inte ha särskilt höga tankar om sina kunders förmåga att kunna bedöma vad genomsnitt står för. Oroväckande! Enligt Bankföreningen förstår inte heller kunderna att lånevillkor är olika i förhållande till personlig inkomst, skulder, övrigt sparande mm. Personligen tror jag att de allra flesta kunder både förstår samt har en bra inblick i sin egen ekonomi.

Bankföreningen anser dessutom att förslaget om redovisning av genomsnittsränta ”……..innebär att företagets kredithandläggare kommer att behöva mer tid i dialogen med kunden. Det kommer troligen att öka bankens kostnad” säger de. Med tanke på gapet mellan inlåning och utlåning så borde det finnas utrymme att ge professionell rådgivning till kunderna.

I brist på annat kan jag rekommendera Svenska Dagbladets Räntekarta http://www.svd.se/naringsliv/sag-din-ranta/

Bankföreningens remissyttrande

 

 

Publicerad

Alltför bråttom!

Avskaffandet av pensionsavdraget kommer att bli verklighet om regeringens budgetförslag går igenom den 3 december. Är detta realistiskt? Den initierade vet att bank- och försäkringsrådgivare har en skyldighet att dokumentera de råd de lämnar till sina kunder. Finansinspektionen ställer hårda krav på detta. Kan man lämna bra och korrekta råd innan det finns ett beslut? Hur ska man hinna?

Konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund tycker inte att omställningsperioden är för kort.

”– Det här är ju en reform som varit planerad ganska länge, även den förra regeringen lyfte det här förslaget och från oppositionens sida var det inte något starkt motstånd mot det här heller. Och nu finns det ju faktiskt en tid fram till årsskiftet som man faktiskt har en möjlighet att ändra sitt sparande, säger Per Bolund.”

Vad Per Bolund inte förstår är att en pensionsförsäkring kan innehålla så mycket mer utöver sparandet. Efterlevandeskydd, sjukförsäkring, premiebefrielse mm måste också tas hänsyn till när man lägger om sitt sparande. Det kräver tid, kunskap och noggrant övervägande innan man avslutar en befintlig försäkring och hittar en ny som passar ens behov. Skräckscenariot är naturligtvis att man inte blir beviljad en ny försäkring. Vad gör man då?

Om förslaget går igenom den 3 december har man i realiteten 21 dagar – inklusive röda dagar – på sig innan julafton inträder. Därefter är de flesta kontor stängda fram till den 31 december. Två till tre miljoner svenskar pensionssparar idag. Om endast 10% skulle ha tid och kraft att ta steget till att besöka sin pensionsrådgivare under denna period, skulle det innebära att en enorm mängd kunder skulle storma försäkringsgivarnas kontor. Trångt i dörröppningen!

Ett annat faktum är att om man vill köpa en ny sparförsäkring, kan man tvingas att göra en hälsodeklaration. Det innebär i vissa fall att man måste begära in journaler och annan information. 21 dagar inklusive röda dagar! Hur ska man hinna? Hur ska man kunna få seriös rådgivning?

Visst kan man ta kontakt med sin rådgivare redan idag. Men – vad ska hen ge råd om innan det finns ett konkret beslut att rätta sig efter? Ingen vill ju säga upp ett bra sparande förrän det är ett måste.

Publicerad

Budgeten påverkar pensionsplanering

I Regeringens budgetförslag finns ett antal förslag om ändrade regler inför 2015 som kan komma att påverka din situation. Tidigast den 3 december vet vi besked.
Vi kommer att lägga ut information om ändringarna på Facebook.  Du hittar oss på www.facebook.com/maximeradinpension
Gilla, så får du automatiskt en propå när vi lägger ut nytt material.
Dela gärna med dina Facebook-vänner så att de också får veta att böckerna finns.