Planera Pensionsuttagen Rätt!

420.00 kr inkl. moms

EN BOK OM ATT GÖRA RÄTT VAL FÖR ATT MAXIMERA PENSIONEN

Boken hjälper dig att hantera reglerna som påverkar hur du ska ta ut din pension. När du läst boken är det lätt att förstå vad du bör ta hänsyn till. Du får bland annat hjälp med att svara på frågor som

  • När ska jag gå i pension?
  • Kan jag arbeta och ta ut pension samtidigt?
  • Hur ska mina pensionspengar vara placerade inför pensionen?
  • Vilka pensioner ska jag ta ut först?
  • Vilka skatteregler gäller?
  • Hur påverkas bostadstillägget?

Bacos reder också ut begrepp som efterlevandeskydd, kapitalfrigöringskredit, flytträtt, tidig pension, testamente mm.

Ett antal exempel beskriver hur olika personer planerat sin ekonomi, beroende på deras situation och utgångsläge – exempel som hjälper dig att hitta din personliga lösning. Du kan göra en sammanställning med hjälp av bilagan i slutet av boken, så att du lättare kan fatta beslut om hur du själv ska göra.

Med rätt kunskap kan du göra kloka val så att pensionen räcker längre. Planera Pensionsuttagen Rätt! är boken som hjälper dig att leva ett rikare liv som pensionär.

 

Beskrivning

En bok om att göra rätt val för att maximera pensionen – av pensionsexperten Nils Bacos

Boken hjälper dig att planera ditt uttag av pension rätt. Den vänder sig främst till dig som skall gå i pension inom 5 år eller redan har gått i pension. Men också för dig som vill hjälpa en förälder eller partner som snart skall gå i pension eller nyligen har gått i pension.

  • Hur fungerar det?
  • När är det bäst att gå i pension?
  • Har jag samma pension resten av livet?
  • Blir min partner fattigpensionär om jag dör?

Du skall anpassa uttaget av dina pensioner så att det passar din situation. Om du inte själv agerar betalas pensionen ut enligt standardmodellen. Det är inte säkert att det är bäst för dig! Det är viktigt att ha en helhetssyn på sin ekonomi för att få så hög inkomst som möjligt som pensionär. Det är du som bestämmer!

Grundläggande kunskaper är en förutsättning för den som ska planera för en god ekonomi som pensionär. Boken förklarar uttagsregler för pension, livslängdens påverkan på pensionen, skatteeffekter, bostadsstöd, arvsregler mm och hur dessa faktorer påverkar varandra inbördes. En god ekonomi ökar dessutom möjligheterna att anpassa sig till nya livssituationer som man ställs inför.

Vi kan konstatera att man som ensamstående bara har sig själv att ta hänsyn till. Om man är gift eller sambo bör man ta hänsyn till sin partners situation. Inbördes ålder har också betydelse för hur man bestämmer sig för att leva. Om det är stor åldersskillnad kan det kännas viktigt att den yngre i förhållandet slutar sin anställning tidigt, så att man får möjlighet att njuta av pensioneringen tillsammans. Samtidigt är det viktigt att båda kan känna sig ekonomiskt trygga om partnern avlider. Detta och mycket mera återkommer vi till i boken.

Fjärde upplagan kom ut i augusti 2020. Det är viktigt att man planerar efter den senaste utgåvan eftersom regler och lagar ständigt förändras. De tidigare upplagorna kan därför peka på felaktig data eller regelverk!