Uppdateringar

Din skatt för inkomster 2017

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den inte som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång 2017

Nedre brytpunkten för löntagare ändras till 452 100 kr/år = 37 657 kr/månad

Övre brytpunkten för löntagare (värnskatt) ändras till 651 700 kr/år = 54 308 kr/månad

Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång 2017

Nedre brytpunkten för pensionärer, det vill säga de som fyllt 65 vid beskattningsårets ingång, ändras till 478 100 kr/år =39 842 kr/månad

Övre brytpunkten för pensionärer (värnskatt), det vill säga de som fyllt 65 vid beskattningsårets ingång, ändras till 670 600 kr/år =55 883 kr/månad

Regeländringar angående avdragsrätten för pensionsförsäkringar

Avdragsrätten för privat pensionsförsäkring för löntagare har upphört, men inte för alla!

Du som helt saknar pensionsrätt i anställning – dvs. bara har rätt till allmän pension enligt lag – får göra avdrag med 35 procent av anställningsinkomsten. Avdraget får högst uppgå till 10 prisbasbelopp.

Inkomst av näringsverksamhet

Om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet har du rätt att göra avdrag med 35 procent av inkomsten. Avdraget får högst uppgå till 10 prisbasbelopp.