Planera Pensionsuttagen Rätt!

Boken hjälper dig att planera ditt uttag av pension rätt. Den vänder sig främst till dig som planerar att gå i pension inom 5 år.

Du skall anpassa uttaget av dina pensioner så att det passar din situation. Om du inte själv agerar betalas pensionen ut enligt standardmodellen. Det är inte säkert att det är bäst för dig! Det är viktigt att ha en helhetssyn på sin ekonomi för att få så hög inkomst som möjligt som pensionär. Det är du som bestämmer!

Grundläggande kunskaper är en förutsättning för den som ska planera för en god ekonomi som pensionär. Boken förklarar uttagsregler för pension, livslängdens påverkan på pensionen, skatteeffekter, bostadsstöd, arvsregler mm och hur dessa faktorer påverkar varandra inbördes. En god ekonomi ökar dessutom möjligheterna att anpassa sig till nya livssituationer som man ställs inför.

Vi kan konstatera att man som ensamstående bara har sig själv att ta hänsyn till. Om man är gift eller sambo bör man ta hänsyn till sin partners situation. Inbördes ålder har också betydelse för hur man bestämmer sig för att leva. Om det är stor åldersskillnad kan det kännas viktigt att den yngre i förhållandet slutar sin anställning tidigt, så att man får möjlighet att njuta av pensioneringen tillsammans. Samtidigt är det viktigt att båda kan känna sig ekonomiskt trygga om partnern avlider. Detta och mycket mera återkommer vi till i boken.

Fjärde upplagan kom ut i augusti 2020.

Beställ boken direkt