År: 2019

Tips nummer 7 inför 2020 Gå till banken i tid!

Tänk på att du inte har så många dagar på dig för att göra dina banktransaktioner. Även bankpersonal skall ju vara lediga! Vissa transaktioner kräver flera bankdagar. Viktigt att tänka på Tänk på att det är få bankdagar mellan jul

Tips nummer 6 inför 2020 Låg skatt för pensionärers extra inkomster

Den som är född 1953 eller tidigare och får lön under 2019 kan utnyttja jobbskatteavdraget. Nästa år gäller regeln för de som är födda 1954 och tidigare. Från och med det år man fyller 66 år får man lägre skatt

Tips nummer 5 inför 2020 Sälja aktier och Fonder innan årsskiftet?

Sälja aktier och Fonder innan årsskiftet? Har du vinster och förluster kan det vara klokt att sälja nu. Du kan då kvitta dem mot varandra.  Man måste inte gå via börsen när man säljer. Man kan sälja aktierna inom familjen

Tips nummer 4 inför årsskiftet 2020 Privata pensionsförsäkringsavdraget.

Missa inte det privata pensionsförsäkringsavdraget. Nästan alla tror att det privata avdraget avskaffades helt men skattelagstiftningen tillåter fortfarande att man gör ett privat avdrag för pensionspremier. Den som saknar tjänstepension i sin anställning, får göra ett avdrag på 35 procent

Tips nummer 3 inför 2020 Ta ut lön innan årsskiftet!

Ta ut lön innan årsskiftet! Driver du aktiebolag? Tänk på att samhället grundar storleken på ålderspension, sjukpenning och föräldrapenning på utbetald lön. På inkomster under 504 400 kr/år betalar man bara kommunalskatt!

Avdragsgill ränta, Tips nummer 2 inför 2020

Om ni till exempel äger er bostad tillsammans och gemensamt står för lånen är det vanligt att man fördelar räntekostnaden. Ibland aviseras räntan endast till den ena parten vilket gör att man lätt glömmer bort att båda har avdragsrätt. Har

Rot och Rut avdrag, Tips nr 1 inför årskiftet

Vi närmar oss 2020 med stormsteg så nu är det dags att göra de sista justeringarna av din ekonomi innan årsskiftet. Under ett par veckor kommer vi att ge några tips som kan hjälpa dig att tänka så att det

Ett glädjande besked i höstmörkret

Skandia fördelar 7 miljarder till sina kunder.    Det motsvarar en återbäringsränta på 22 procent. Gäller för allt kapital inbetalt före den 26 oktober. Genom att dela ut överskottet till försäkringstagarna undviker man spekulation. Skandia säger i sin pressrelease: ”–

Nya pensionsåldrar införs 2020

Den 16 oktober tog riksdagen beslut om nya pensionsåldrar. De nya reglerna gäller från 2020. På individnivå kan det bli en besk medicin, men för pensionssystemet är det en väg framåt. Är du född 1958 gäller fortfarande 61 år som

Nominera kandidater till Skandias fullmäktige

Var med och påverka Skandias framtid genom att nominera kandidater till Skandias fullmäktige. Alla kunder i Skandias livbolag kan nominera kandidater under nomineringsperioden som pågår fram till och med den 15 oktober. – Ett väl sammansatt fullmäktige som bevakar styrelsens

Top