Månad: november 2018

Sex av tio vill jobba efter 65

Swedbank har frågat drygt 1000 personer i åldrarna 55-65 år om när de planerar att gå i pension. Resultatet visar att sex av 10 tänker jobba efter fyllda 65, för att de tycker det är roligt fyra av tio betonar

Sök bostadstillägg åt anhörig!

Många äldre pensionärer har det knapert på ålderns höst. Många privata pensionsförsäkringar och tjänstepensioner utbetalas under de fem första åren för att därefter upphöra. Den högre utbetalningen gör att de inte kan få bostadstillägg när de går i pension. När

Top