Månad: januari 2018

Är du delägare i Skandia?

Är du delägare i Skandia? Gör din röst hörd! Det är du som ägare som bestämmer vem som skall företräda dig. Valet pågår nu! Mandattiden går ut för de som valdes in i Skandias Fullmäktige för 3 år sedan. Gå

Skatt på inkomster 2018

30% 50% eller 55% Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång – 2018 Nedre brytpunkten för löntagare ändras till 468 700 kr/år =39 058 kr/månad Övre brytpunkten för löntagare (värnskatt) ändras till 675

Top