År: 2018

Sök bostadstillägg åt anhörig!

Många äldre pensionärer har det knapert på ålderns höst. Många privata pensionsförsäkringar och tjänstepensioner utbetalas under de fem första åren för att därefter upphöra. Den högre utbetalningen gör att de inte kan få bostadstillägg när de går i pension. När

Bankanställd riskerar bli livegen

Nu har det gått ett antal år sedan BAO och Finansförbundet träffade ett nytt pensionsavtal och nu kan vi se konsekvenserna. Avtalet innebär att man gått från förmånsbaserade lösningar till premiebaserade lösningar. En övergång som skett på de flesta avtalsområden.

Höjd LAS-ålder påverkar din pensionsplanering

Regeringen har nu lagt ett förslag om höjd LAS ålder. Förslaget innebär att LAS-åldern höjs från 67 till 69 år. Förslaget skickas nu ut på remiss. Tanken är att åldersgränsen för att arbeta kvar höjs i 2 steg. år 2020

Har du fått för lite tjänstepension?

Alltför ofta upptäcker jag att anställda inom ITP inte har fått rätt tjänstepensionspremie och därför går miste om ålderspension. Har arbetsgivaren på- och avanmält dig rätt till Collectum? Överensstämmer rapporteringen med när du började respektive slutade hos arbetsgivaren? Enligt regelverket

Sätt bedragarna bakom lås och bom

Jag är så innerligt trött på falska mail och bluff-sms. Det vore toppen om Pensionsmyndigheten kunde sätta bedragarna bakom lås och bom. Har du också fått sms om pensionsutbetalning? Det är en bluff. Pensionsmyndigheten skickar aldrig ut sms om utbetalningar.

Är du delägare i Skandia?

Är du delägare i Skandia? Gör din röst hörd! Det är du som ägare som bestämmer vem som skall företräda dig. Valet pågår nu! Mandattiden går ut för de som valdes in i Skandias Fullmäktige för 3 år sedan. Gå

Skatt på inkomster 2018

30% 50% eller 55% Brytpunkt för statlig inkomstskatt för den som inte fyllt 65 år vid inkomstårets ingång – 2018 Nedre brytpunkten för löntagare ändras till 468 700 kr/år =39 058 kr/månad Övre brytpunkten för löntagare (värnskatt) ändras till 675

Top